Programy, které jsem používal k překládání ( a domnívám se, že i většina z nadšenců ),

jsou Resource Hacker, Restorator a eXeScope.

Vzhledem k tomu, že obec překladatelská je stále potřeba ( což mnozí jistě přivítají ),

tak se najdou i  Ti, kteří by chtěli přispět troškou do mlýna, ale zatím nevědí jak.

Pro ně tedy jen malá nápověda, jak se o to pokusit.

Resource Hacker

 

Položka "Menu"

V této položce se překládá programová nabídka. Názvy položek jsou umístěny v "uvozovkách", např. POPUP "File", nebo MENUITEM "Open". Dnes snad každý program využívá možnosti klávesových zkratek. Někdo je prostě zvyklý spíše používat klávesnici nežli myš. Proto bývá v názvu položky zobrazen znak &, který určuje tzv. klávesovou zkratku, která vyvolá po stisknutí kláves Alt + podtržené písmeno nebo Ctrl + podtržené písmeno určitou operaci. Tento znak, ( např. Open - Otevřít, pokud se neshoduje s českým ekvivalentem raději vynechávám. V tomto obrázku by např. neměl být znak před položkou &Soubor ).


reshmenu

Položka "Dialog"

Ne v každém programu ji naleznete. Ale pokud ano, je překládání o to snadnější, ihned se můžete přesvědčit, jak která komponenta programu se změní. Máte totiž možnost pomocí myši komponentu upravit ( např. její velikost ).


reshdialog

Položka "String Table"

Zde se nejvíce nacházejí programové složky, jako jsou např. nápovědy po najetí kurzoru myši nad ikonu, nápovědy ve spodní liště programu, prvky v rozbalovacích nabídkách, dialogová okna aj. Je jen škoda, že se málo překládá. Mnohým totiž hodně napoví.


reshstringtable

Položka "RC Data"

Každý prvek ( komponenta ) programu má svoje vlastnosti. Barvu, název, umístění, velikost atd. Zde je tedy možnost si danou komponentu prohlédnout zblízka. Význam některých pojmenování je níže.


reshrcdata

Názvy některých položek v programech


reshkomp

Po všech provedených změnách provedete kompilaci a soubor uložíte a přepíšete po názvem, který jste upravovali. Po prvotní zkoušce jistě vyzkoušíte i další možnosti, které Resource Hacker nabízí.